Matt. 28:19
"Gå därför ut och gör alla folk till lärlungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andens namn."

Hem

Bed för oss och missionsarbetet på Kilimanjaro!

Reines & Anita Rydell


Tanzania
PO Box 310 Marangu Tanzania rarydell@hotmail.com

Sverige
Björksäter Lida 13 570 10 Korsberga 0383-20592