Matt. 28:19
"Gå därför ut och gör alla folk till lärlungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andens namn."

Hem
Arbetsområden Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
 • Evangelisation och utbildning av evangelister
Vi har utbildat ett team på åtta personer som är ute och har möteskampanjer och ger seminarier i olika församlingar. De har också tillgång till en Toyota Hilux som vi även utrustat med ett kapell vilket gör att den kan användas även under regnperioden. Bilen har även högtalarutrustning. Utbildning av teamet sker kontinueligt där vi stöttar dem på andra olika sätt.
 • Utbildning av barn- och ungdomsarbetare
Vi ger stöd och hjälp till barn- och ungdomsarbetare runt hela berget Kilimanjaro. Där finns sju stora områden med ca 100 små olika församlingar.
 • Hjälp och stöd till utsatta familjer
Många familjer har det svårt då det är en stor arbetslöshet och även många kvinnor är änkor. Det finns många familjer som har svårt med sitt uppehälle. Det gäller att kunna få mat så det räcker, pengar till sjukvård och att kunna betala sina skolavgifter då familjen ofta består av många barn.
 • Kyrk- och församlingsbyggande
Det finns många unga nystartade församlingar. Dessa behöver hjälp med olika saker t ex. stöd i undervisning, utbildning och att bygga kyrkor. Här gör teamet en stor insats.
 • Hjälp-till-självhjälp
Det är viktigt att varje individ får känna sig värdefull och få ett hopp inför framtiden. Att själv kunna söka vägar till sitt eget och familjens uppehälle. Vi vill hjälpa till med att se möjligheter och att inte bara se på begränsningarna. Vi vill synliggöra för människor vad de själva kan göra exempelvis boskapsskötsel, odla, utbilda sig själva och även ge möjlighet för sina barns utbildning.
 • Föräldralösa barn
Det finns fortfarande många föräldralösa barn. Men under de senaste åren har de minskat för de som nu har AIDS får bromsmediciner gratis och kan leva längre och ta hand om sina barn under längre tid. Vi försöker hjälpa barnen i deras egna hemmiljö med att någon anhörig, far- eller morförälder eller någon annan närstående som kan ta hand om dem. Vi hjälper då till med mat och skolavgifter så att de har möjlighet att kunna bo kvar i sin miljö.
 • AIDS-förebyggande
Eftersom Anita är utbildad sjuksköterskebarnmorska och även har läst tropisk medicin är det till en stor hjälp i det förebyggande arbetet. Där ges rådgivning och undervisning i seminarier på flera olika områden. Detta sker i både skolor, kyrkor och även genom individuell rådgivning.
 • Drogförebyggande
Flera av de människor som vi har hjälpt har haft alkohol- och drogproblem. Vi har försökt att hjälpa dem ur detta genom uppmuntran och ge dem ett arbete. Men den största upplevelsen är när de får ett eget Gudsmöte och blir befriade. Vi har sett många glada människor som fått möta Gud och flera av dem är nu våra egna medlemmar i evangelisationsteamet.
 • Kursverksamhet
Utbildning i våra församlingar och kyrkor med seminarier på flera områden som bibelkunskap, arbetsledning, ekonomi, barnkunskap och sjukvård.
 • Vänskolor och hjälp till studier
Vi hjälper till med skolavgifterna för grundskola, gymnasium och på universitetsnivå samt dataundervisning. Vi har flera skolor som har vänskolor i Sverige. Detta har även lett till ett utbyte mellan skolorna i Tanzania och Sverige vilket har visat sig vara väldigt betydelsefullt.
 • Yrkesutbildning där ungdomar får vara lärlingar tills de kan ett yrke.
Många är de som fått ett yrke som murare, snickare, målare och svetsare.
 • Trädplantering
Trädplantering är väldigt viktigt då urskogen försvinner alltmer. Vi har satt frön och dessa plantor har vi sedan gett till lokalbefolkningen som planterar dem. Det är flera tusen plantor varje år som har kommit befolkningen till del. Vi försöker också uppmuntra dem själva att plantera.
 • Byggande av energispisar
Många är de energispisar som byggts i anslutning till skolorna då de använder mycket ved för att koka sin skolmat. De lagar sin mat på tre stenar och 80% av energin går till spillo. Med energispisar är det bara 20% som försvinner och barnen behöver inte ta med sig så mycket ved till skolan för att laga sin mat.
 • Utveckla eget företagande
Genom undervisning vill vi hjälpa befolkningen att starta ett eget företag där det är möjligt.
 • Byutveckling
Vi har god kontakt med byordföranden och de styrande i vår kommun där vi hjälps åt att utveckla och ge arbete åt många människor.
 • Utbyte mellan Sverige och Tanzania på olika nivåer.
Vi har många besök av vänner, lärare och gymnasieungdomar som gör sina praktikarbeten hos oss. Det är väldigt berikande då de får många vänner i Tanzania och flera kommer tillbaka för att kunna hålla kontakten. Flera av tanzanianerna har också besökt Sverige när tillfälle getts.

Album

Klicka för större bild

Tanzania
PO Box 310 Marangu Tanzania rarydell@hotmail.com

Sverige
Björksäter Lida 13 570 10 Korsberga 0383-20592